El. parduotuvės taisyklės

BIONATURALIS.LT ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB FOKSAS (toliau – FOKSAS) valdomos elektroninės interneto parduotuvės https://www.bionaturalis.lt (toliau – el. parduotuvė, mes) ir FOKSAS Kliento (toliau – Jūs, arba Pirkėjas) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios FOKSAS ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

El. parduotuvės www.bionaturalis.lt valdytojas yra UAB FOKSAS, įmonės kodas 302546225, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuvos Respublika.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis el. parduotuvės www.bionaturalis.lt paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Užsisakyti ir įsigyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:
2.1. prisiregistruoti www.bionaturalis.lt suvedant savo asmens duomenis registracijos formoje. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Pirkėjas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių veiksmų;
2.2. registruotis prisijungiant savo Facebook profiliu arba savo Google nuoroda;
2.3. kaip svečias (be registracijos). Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą.
3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas, susikurtas slaptažodis) registruojantis el. parduotuvėje www.bionaturalis.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei FOKSAS Privatumo politika.
4. Klientui nebepageidaujant būti registruotu Pirkėju, jis turėtų raštu kreiptis www.bionaturalis.lt svetainėje nurodytais kontaktais su prašymu ištrinti jo Pirkėjo paskyrą. Pirkėjo asmens duomenys bus ištrinti nedelsiant, išskyrus tuos, kurių saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje www.bionaturalis.lt. ir parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
6. Minimali užsakymo suma yra 30 eurų, mažesnės kainos užsakymų www.bionaturalis.lt svetainė neleidžia pateikti.
7. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.bionaturalis.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su FOKSAS Privatumo politika bei šiomis Taisyklėmis (perskaitęs paspaudžia mygtuką „Susipažinau su Privatumo politika ir El. parduotuvės taisyklėmis“), paspaudžia mygtuką „PIRKTI IR APMOKĖTI“ ir gauna Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra patvirtintas ir pradėtas vykdyti.
8. Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo FOKSAS banko sąskaitoje momento.
9. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.
10. Nuotolinė pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį.

II. TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjo teisės ir pareigos

11. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės www.bionaturalis.lt svetainėje pateikiamų prekių.
12. Pateikdamas užsakymą šioje el. parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje ir yra atsakingas už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.bionaturalis.lt.
13. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad el. parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Pirkėjas nėra perskaitęs el. parduotuvės taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymų mūsų el. parduotuvėje.
14. Pirkėjas el. parduotuvės www.bionaturalis.lt registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei Pirkėjo asmens duomenys bus pasikeitę ir mes apie tai nebūsime informuoti atnaujinant duomenis registracijos formoje, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
15. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės www.bionaturalis.lt paslaugomis keliais vardais.
16. Pirkėjas įsipareigoja būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
17. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti www.bionaturalis.lt paskambindamas www.bionaturalis.lt el. parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą toje pačioje kontaktų skiltyje nurodytu el. pašto adresu. FOKSAS neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, FOKSAS turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko pats Pirkėjas.
18. FOKSAS neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
19. Kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Pirkėjo kompiuteryje (galiniame įrenginyje) slapukus (angl. „cookies“). Išsamią informaciją apie www.bionaturalis.lt el. parduotuvėje naudojamus slapukus galite rasti FOKSAS Slapukų politikoje.

FOKSAS teisės ir pareigos

20. Jei Pirkėjas registracijos metu ar vėliau pateikia melagingus, netikslius ar klaidinančius duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, FOKSAS turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako pats Pirkėjas.
21. FOKSAS pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
22. FOKSAS įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
23. www.bionaturalis.lt įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
24. FOKSAS patvirtina, kad yra atsakingas už www.bionaturalis.lt el. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų FOKSAS teisių ir pareigų įgyvendinimą.
25. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti pinigai bus grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo padaręs išankstinį apmokėjimą.

III. ATSISKAITYMO BŪDAI

26. Už prekes atsiskaitoma iš karto po prekių krepšelio suformavimo www.bionaturalis.lt svetainėje, bankiniu pavedimu pasinaudojant elektronine bankininkyste. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
27. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas išsiuntimui.
28. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

29. Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu vietovėse, kurios nurodytos www.bionaturalis.lt el. parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių pristatymas“.
30. Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.
31. Užsakytų ir apmokėtų prekių pristatymui el. parduotuvė www.bionaturalis.lt pasitelkia kurjerių tarnybą.
32. Pasirinkus pristatymo kurjeriu būdą, prekes pristatys www.bionaturalis.lt įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai) yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose siuntos pristatymo dokumentuose, jo pavedimu už jį gali pasirašyti kitas asmuo.
33. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo paslaugos kainą.
34. Prekės pristatymo metu kartu su kurjerio tarnybos atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekių siuntos būklę ir užsakymo komplektiškumą. Pirkėjui pasirašius važtaraštį ar kitaip patvirtinus prekės pristatymą, el. parduotuvės administracija neprisiima atsakomybės dėl pristatytų prekių būklės ar komplektacijos trūkumų. Jeigu pristatytos siuntos komplektacijoje Pirkėjas pasigenda kokių nors užsakytų prekių, privalo apie tai nedelsiant informuoti www.bionaturalis.lt administraciją svetainės „kontaktuose” nurodytu telefonu ir / ar el. pašto adresu.
35. Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Pirkėjui suformavus užsakymą. Užsakymo, kurio vertė daugiau kaip 30 eurų, pristatymas nemokamas, išskyrus Kuršių Nerijos regioną.

V. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

36. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos. Teisė atsisakyti nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties (LR CK 6.22810 str.) ir grąžinti prekes netaikoma šiais atvejais:
36.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
36.2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
36.3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
36.4. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse numatytais atvejais.
37. Kai grąžinama nekokybiška prekė, FOKSAS įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus FOKSAS grąžins kaip galima anksčiau, bet ne vėliau per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei paaiškėja, kad FOKSAS neturi analogiškos prekės, Pirkėjui bus kaip galima anksčiau, bet ne vėliau per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, www.bionaturalis.lt turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas www.bionaturalis.lt. www.bionaturalis.lt sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
39. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
40. Pirkėjas turi galimybę spręsti su www.bionaturalis.lt. iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas turi raštu kreiptis į www.bionaturalis.lt svetainėje nurodytais kontaktais. Jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo www.bionaturalis.lt. neatsakė į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjas liko nepatenkintas sprendimu, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt ), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr, Europos Komisijos sukurtoje įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo.
41. www.bionaturalis.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti www.bionaturalis.lt el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
42. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
43. Aktualią Taisyklių versiją Pirkėjas visada ras www.bionaturalis.lt svetainėje, ir bus prašomas susipažinti su Taisyklėmis kiekvieną kartą prieš pateikiant užsakymą. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo.
44. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2021 m. balandžio 6 d.

Pirkite už 35 eurus ar daugiau ir gaukite dovanų pakelį ekologiškų Bionaturalis spageti makaronų!
x
0
    Krepšelis
    Krepšelyje produktų nėraGrįžti į parduotuvę
    Scroll to Top