I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.bionaturalis.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, uždarosios akcinės bendrovės „Foksas“ (toliau – FOKSAS) lojalumo programos dalyviams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Foksas socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook), asmenims, sutikusiems gauti FOKSAS rinkodaros medžiagą, kandidatams, dalyvaujantiems FOKSAS atrankose į darbo vietas, asmenims, dalyvaujantiems FOKSAS organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).
 2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, siekia pasinaudoti lojalumo kortele, apsilanko FOKSAS socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti FOKSAS tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į FOKSAS, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti FOKSAS akcijose.
 3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, negali naudotis lojalumo programa, dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į FOKSAS, atlikti aktyvius veiksmus FOKSAS socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti FOKSAS akcijose.
 4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, FOKSAS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
II skyrius. FOKSAS DUOMENYS
 1. UAB „FOKSAS“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302546225, PVM mokėtojo kodas LT100005640310, buveinės adr. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 7, 09307 (Europos Verslo Centras, 7 aukštas), www.bionaturalis.lt, tel. +370 670 06760, el. p. info@bionaturalis.lt. Už su asmens duomenimis susijusius klausimus atsakingas atstovas – Aurimas Bagdanavičius, tel. +370 670 06760.
III skyrius. ASMENS DUOMENYS
 1. Asmens duomenys yra bet kokia FOKSAS apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
 2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento lojalumo kortelės FOKSAS rūšį ir numerį, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie FOKSAS interneto puslapio adr. www.bionaturalis.lt įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją FOKSAS interneto puslapyje adr. www.bionaturalis.lt, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus FOKSAS renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame FOKSAS sutikime ar susitarime su FOKSAS nurodytų tikslų.
 3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria FOKSAS susipažįsta Klientui susisiekus su FOKSAS socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus FOKSAS socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
 4. Jei Klientas žino ar įtaria, kad pašalinis asmuo sužinojo Kliento registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalo kuo greičiau apie tai pranešti FOKSAS elektroniniu paštu: info@bionaturalis.lt.
IV skyrius. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
 1. FOKSAS yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
 2. Pagal Kliento anketinius duomenis FOKSAS lojalumo sistemoje sukuriama unikali lojalumo programos FOKSAS dalyvio paskyra, kuri užtikrina Kliento dalyvavimą FOKSAS lojalumo programoje, programos privalumų Klientui teikimą ir Kliento teisių įgyvendinimą šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.
 3. Pagal Kliento pateiktus anketinius duomenis FOKSAS taip pat atpažįsta Klientą kaip atitinkamos FOKSAS kortelės turėtoją, kai, pavyzdžiui, Klientas nori atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, Klientas kreipiasi į FOKSAS dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
 4. Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) FOKSAS taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie FOKSAS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.
 5. Gavus FOKSAS kortelės registracijos asmens duomenų anketą arba sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, FOKSAS gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis visais FOKSAS lojalumo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Kliento teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Kliento FOKSAS kortelę ir nutraukti Kliento dalyvavimą lojalumo programoje FOKSAS (pavyzdžiui, esant poreikiui gauti ar atnaujinti reikalingus Kliento sutikimus).
 1. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie FOKSAS siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), FOKSAS siųs pasiūlymus dėl FOKSAS prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš FOKSAS naujienas, prekių pardavimo tvarką.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu FOKSAS tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių FOKSAS negalės Klientui siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose.
 3. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.
  Jei Klientas aktyviai perka FOKSAS fizinėse parduotuvėse ar internetu ir Klientas nepareiškė prieštaravimo dėl FOKSAS tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, FOKSAS siųs pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Kliento įsigyjamas prekes. Šiuo atveju Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės įsigijimo.
 4. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su FOKSAS elektroniniu paštu info@bionaturalis.lt
 5. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu FOKSAS įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda FOKSAS atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.
FOKSAS naudoja slapukus:
 1. Esant poreikiui, FOKSAS taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
V skyrius. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
 1. FOKSAS gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 2.  Be to, FOKSAS gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant FOKSAS asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus FOKSAS); (iii) ketinant parduoti FOKSAS veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus FOKSAS veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
 3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
 4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti FOKSAS elektroniniu paštu info@bionaturalis.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
 5. FOKSAS reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Viber ir kt.), taip pat, matyti FOKSAS reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
 6. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, FOKSAS trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją FOKSAS galėtų pagerinti. FOKSAS nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su FOKSAS svetainės optimizavimu.
 7. Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/
 8. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
 9. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia FOKSAS pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
VI SKYRIUS. DARBUOTOJŲ ATRANKOS
 1. FOKSAS renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Kliento pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Kliento sutikimo pagrindu, kurį Klientas išreiškė FOKSAS ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.
 2. Jei Klientas (kandidatas į darbuotojus) nepateiks savo gyvenimo aprašymo ir/ ar motyvacinio laiško, FOKSAS negalės įvertinti kandidato į darbuotojus tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
  Tuo atveju, jei Klientas neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, to Kliento asmens duomenis FOKSAS įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.
VII skyrius. KLIENTŲ TEISĖS DĖL FOKSAS TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ
 1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas  pateikė FOKSAS aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@bionaturalis.lt. FOKSAS nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. FOKSAS per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
 2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su FOKSAS ir pasiteirauti, ar FOKSAS tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei FOKSAS saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia FOKSAS rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@bionaturalis.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į FOKSAS šiuo elektroninio pašto adresu: info@bionaturalis.lt.
 4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad FOKSAS ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia FOKSAS rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@bionaturalis.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
 5. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti FOKSAS ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju FOKSAS gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti FOKSAS riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento FOKSAS gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad FOKSAS naudotų Kliento asmens duomenis.
VIII skyrius. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI
 1. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į FOKSAS su skundu elektroninio pašto adresu info@bionaturalis.lt. Tik gavus Kliento skundą, FOKSAS įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
 2. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
IX skyrius. IŠLYGOS
 1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
 2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. FOKSAS neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
 3. FOKSAS informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. FOKSAS neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
 4. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie FOKSAS Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei FOKSAS Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės Kliento prisijungimo duomenimis, FOKSAS laiko, kad prisijungė Klientas. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti FOKSAS apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
  Klientas yra atsakingas, kad FOKSAS pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas FOKSAS apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas FOKSAS apie tai elektroniniu paštu. FOKSAS jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo FOKSAS jiems pasikeitus.
X SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. FOKSAS gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo FOKSAS Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
 2. Atnaujinus Privatumo politiką, FOKSAS informuos Klientą apie, FOKSAS nuomone, esminius pakeitimus paskelbdamas juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
2021 02 01
0
  Krepšelis
  Krepšelyje produktų nėraGrįžti į parduotuvę
  Scroll to Top